Statut fundacji

logo

­ Cel działania organizacji

 1. PROWADZENIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OBJĘCIA BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĄ ZWIERZĄT HODOWLANYCH, TJ. W SZCZEGÓLNOŚCI ŚWIŃ, POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU IM SCHRONIENIA, PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA ORAZ WSZELKIEJ NIEZBĘDNEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ.
 2. PROWADZENIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OBJĘCIA BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĄ INNYCH ZWIERZĄT HODOWLANYCH, POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU IM SCHRONIENIA, PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA ORAZ WSZELKIEJ NIEZBĘDNEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ.
 3. PROWADZENIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POMOCY BEZDOMNYM, PORZUCONYM LUB OKRUTNIE TRAKTOWANYM ZWIERZĘTOM HODOWLANYM.
 4. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONY ZWIERZĄT HODOWLANYCH, PRZESTRZEGANIA PRAW ZWIERZĄT, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIERZĄT HODOWLANYCH.
 5. AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT, OCHRONIE ŚRODOWISKA I EKOLOGII.
 6. INICJOWANIE I WSPOMAGANIE WSZELKICH FORM AKTYWNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZWIERZĄT HODOWLANYCH.
 7. PROPAGOWANIE I WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU OPIEKĘ ORAZ OCHRONĘ PRAW ZWIERZĄT HODOWLANYCH.
 8. PODEJMOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU PODNIESIENIE STANDARDÓW W ZAKRESIE HODOWLI ZWIERZĄT GOSPODARCZYCH.
 9. ORGANIZOWANIE KAMPANII MEDIALNYCH, AKCJI INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, ABY BUDOWAĆ SPOŁECZNĄ ŚWIADOMOŚĆ POTRZEBY ZMIANY NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH.
 10. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W OBRONIE PRAW ZWIERZĄT ORAZ SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O POPEŁNIONYCH PRZESTĘPSTWACH.
 11. ORGANIZACJA I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ I WYDAWNICZEJ, TAKŻE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
 12. PROWADZENIE OFICJALNEJ STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI.
 13. ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNO-EDUKACYJNYCH.
 14. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ.